11.0 Ασφάλεια

11.1 Οι ιστότοποι επεξεργασίας παραγγελιών διαθέτουν άδεια ασφαλείας.

11.2 Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της ιστοσελίδας της Bourgia, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@cretanproduct.gr

11.3 Λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διατηρήσουμε ασφαλείς τις λεπτομέρειες των παραγγελιών και των πληρωμών. Εκτός από αμέλεια εκ μέρους μας, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς.

12.0 Ευθύνη

Η Bourgia απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της σχετικά με την παράδοση παραγγελιών σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Η Bourgia εγγυάται ότι τα προϊόντα πληρούν την περιγραφή στον ιστότοπο και την ποιότητα όπως περιγράφεται λεπτομερώς για κάθε προϊόν στον συγκεκριμένο κωδικό του.

Η About Bourgia δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για κακή χρήση του προϊόντος από τον πελάτη, ούτε για την καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε πελάτη. Αποκλείεται ρητά η ευθύνη της επιχειρηματικής μας επιχείρησης για αλλεργικές αντιδράσεις πελατών κατά τη χρήση των πωλούμενων προϊόντων.

Οποιαδήποτε ευθύνη της Bourgia περιορίζεται στην αξία των προϊόντων.

Οι ιστότοποι που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ιστοσελίδα της Bourgia δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Κατά συνέπεια, η Bourgia δεν φέρει καμία ευθύνη για πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του πελάτη.