10.0 Εμπιστευτικότητα πληροφοριών και σεβασμός του απορρήτου

10.1 Όταν κάνετε την παραγγελία σας, οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την επιχειρηματική μας επιχείρηση προστατεύονται από το απόρρητο. Αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Bourgia και δεν γίνονται γνωστές σε κανένα τρίτο μέρος.

10.2 Η διεύθυνση e-mail χρησιμοποιείται μόνο για οτιδήποτε έχει να κάνει με την παραγγελία σας. Δεν αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία, ειδικές προσφορές ή μαζικές αποστολές (spam).

10.3 Στόχος μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Για να το πετύχουμε αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις παραπάνω πολιτικές ανά πάσα στιγμή.

10.4 Όλες οι πληροφορίες συλλέγονται νόμιμα και σύμφωνα με το Νόμο για τα Προσωπικά Δεδομένα.

10.5 Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε προσφορές μέσω ταχυδρομείου ή e-mail, στείλτε την ταχυδρομική σας διεύθυνση ή τη διεύθυνση email στο e-mail: info@cretanproduct.gr

10.6 Σύμφωνα με το Νόμο για τα Προσωπικά Δεδομένα, σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται από τις εσωτερικές μας υπηρεσίες και ότι έχετε κάθε δικαίωμα πρόσβασης και τροποποίησης των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά μια πλήρη λίστα των δεδομένων που συλλέγονται για ένα άτομο έναντι χρέωσης 15 ευρώ προ φόρων και μετά από επαρκή έλεγχο ταυτότητας. Οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες εντός 30 ημερών από την ικανοποίηση της πιστοποίησης του αιτούντος.

10.7 Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου της Bourgia, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@cretanproduct.gr

11.0 Ασφάλεια

11.1 Οι ιστότοποι επεξεργασίας παραγγελιών διαθέτουν άδεια ασφαλείας.

11.2 Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της ιστοσελίδας της Bourgia, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@cretanproduct.gr

11.3 Λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διατηρήσουμε ασφαλείς τις λεπτομέρειες των παραγγελιών και των πληρωμών. Εκτός από αμέλεια εκ μέρους μας, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς.

12.0 Ευθύνη

Η Bourgia απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της σχετικά με την παράδοση παραγγελιών σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Η Bourgia εγγυάται ότι τα προϊόντα πληρούν την περιγραφή στον ιστότοπο και την ποιότητα όπως περιγράφεται λεπτομερώς για κάθε προϊόν στον συγκεκριμένο κωδικό του.

Η About Bourgia δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για κακή χρήση του προϊόντος από τον πελάτη, ούτε για την καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε πελάτη. Αποκλείεται ρητά η ευθύνη της επιχειρηματικής μας επιχείρησης για αλλεργικές αντιδράσεις πελατών κατά τη χρήση των πωλούμενων προϊόντων.

Οποιαδήποτε ευθύνη της Bourgia περιορίζεται στην αξία των προϊόντων.

Οι ιστότοποι που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ιστοσελίδα της Bourgia δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Κατά συνέπεια, η Bourgia δεν φέρει καμία ευθύνη για πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του πελάτη.